We zoeken geluk op de verkeerde plek? Hoe zit dat…..

In de westerse wereld zijn we grootgebracht conform de materialistische mens-wereld beschouwing: Er is een universum waar uiteindelijk de wereld in is ontstaan. Alles wat leeft, ook de mens, staat in/op die wereld. In de mens ontwikkelt zich het denken, weten, waarnemen tot een bewustzijn van de wereld in en om ons heen. In dat bewustzijn rijpt een beeld van ‘ik en de ander’ wat uiteindelijk leidt tot de behoefte om je te onderscheiden en tegelijkertijd om ergens bij te horen. Zo zoeken we ons geluk en onze verbinding in het aangaan van relaties en in het bezit van dingen. 

In het opgroeien hebben we vanuit onze omgeving, scholing en onze cultuur meegekregen dat het leven op die manier in elkaar zit. De meesten in onze omgeving leven ook vanuit dat gezichtspunt. We zijn er zo aan gewend geraakt dat we er geen vragen meer over stellen.

Stel nu eens dat het leven anders in elkaar zit? 

Zoals altijd al, zeker in vele oude culturen, bekend is geweest. Zoals de wijzen het al vertelden. Buddha, Ramana Maharshi en Rumi, maar ook kunstenaars en dichters als Shakespeare of ‘gewone’ mensen die minder bekend zijn. Die andere manier schreeuwt ons niet tegemoet omdat woorden tekort schieten als ze met ons denken begrepen willen worden. En die andere zienswijze bevredigt onze mind bij eerste kennismaking ook niet direct in de behoefte naar antwoorden op onze materialistische problematiek. Daardoor haken velen snel af. 

Waarover hebben we het dan? 

Stel dat we Geluk zíjn, Liefde zíjn, Rust zíjn, Stilte zíjn. Dit wordt ook beschreven als Aanwezigheid of Oneindig Bewustzijn of…… er zijn tallozen namen. 

Stel dat onze “ik” onpersoonlijk, vredig, stil en in volle liefde is. Transparant. En in die hoedanigheid vrij en open in het leven ontmoet wat we in wezen zelf zijn: uitdrukkingsvormen van Oneindig Bewustzijn. 

Hoe prachtig zou dat zijn. 

Ontdaan van je conditioneringen en van de conventies ben je dan niet in de wereld met mensen en dingen maar is alles in jou en ben jij de wereld en alles wat zich daarin manifesteert. 

Belangrijk: 
Geloof niets wat op deze site staat. 
Neem het niet als zoete koek aan om daarmee (weer) in mind een nieuwe overtuiging te creëren. Of een nieuw geloof-religie verhaal.
Probeer het niet te ‘snappen’ maar onderzoek het voor jezelf. vanuit eigen ervaren. 
Met een open houding en in volle nieuwsgierigheid.
Erváár het en laat het door je heen ‘waaien’ (contempleren) in plaats van erover te denken. En kies woorden die bij jou passen. Zeker voor de vage woorden die naar het onbenoembare verwijzen. 
Ergens Wéét je het wél; Blijf op die plek. Het is een uitnodiging om een blijvende diepe vriendschap te voelen in jezelf met allen en alles om je heen en dus met het Leven!