Welkom!

Stel dat het heel anders is……. dan we denken hoe ons leven in elkaar zit.
Op deze site willen we je materiaal aanreiken om het onderzoek naar die vraag zelf te starten of voort te zetten. We beogen niets anders dan onze eigen ervaringen te delen en we zijn dankbaar aan allen die deze wijsheid doorgeven en ons inspireren.
Noot: Er is geen leeswijzer of volgorde van de informatie die we aanbieden. Als je wilt weten hoe wij de site hebben ingedeeld dan kun je dat hier lezen. Heb je vragen of suggesties dan zijn die zeer welkom via mail@heartfelt.one.

Stel dat het heel anders is.

Stel dat de wereld en wij mensen niet zo in elkaar zitten als we denken en geleerd hebben.

Ken je gevoelens als ‘Ik ben niet goed genoeg’ of ‘Ik voel me soms onzeker’? 
Loop jij rond met vragen als ‘Is dit het nu?’, ‘Hoe krijg ik een beetje rust in mijn hoofd?’ of ‘Ik wil gewoon mezelf zijn. Maar wat is dat dan eigenlijk? Hoe doe ik dat?” Maar ook: “is het leven echt zo complex of maak ik dat ervan? Hoe zit het nu eigenlijk?”

Kijk dan eens naar je eigen ervaringen. Je hebt deze gevoelens niet weg gekregen en deze vragen niet kunnen beantwoorden door anders te denken, door minder te piekeren (toch?) of door meer (mind)oefeningen te doen, hoe goed ze ook kunnen zijn. Je ervaart dat oplossingen niet blijvend blijken te zijn. Dat een fijne relatie, een goede baan, een opwindende vakantie en zelfs het verwezenlijken van een droom niet blijvend het sluimerende gevoel van een zekere onrust weg kunnen nemen. Er zijn bibliotheken vol geschreven over hoe we met onze gevoelens en vragen om kunnen gaan en toch blijven we zoeken. Misschien omdat daar de juiste oplossingen niet te vinden zijn?

In de westerse wereld zijn we grootgebracht conform de materialistische mens-wereld beschouwing: Er is een universum waar uiteindelijk de wereld in is ontstaan. Alles wat leeft, ook de mens, staat in/op die wereld. In de mens ontwikkelt zich het denken, weten, waarnemen tot een bewustzijn van de wereld in en om ons heen. In dat bewustzijn rijpt een beeld van ‘ik en de ander’ wat uiteindelijk leidt tot de behoefte om je te onderscheiden en tegelijkertijd om ergens bij te horen. Zo zoeken we ons geluk en onze verbinding in het aangaan van relaties en in het bezit van dingen. 

In het opgroeien hebben we vanuit onze omgeving, scholing en onze cultuur meegekregen dat het leven op die manier in elkaar zit. De meesten in onze omgeving leven ook vanuit dat gezichtspunt. We zijn er zo aan gewend geraakt dat we er geen vragen meer over stellen.

Stel nu eens dat het leven anders in elkaar zit? Zoals altijd al, zeker in vele oude culturen, bekend is geweest. Zoals de wijzen het al vertelden. Buddha, Ramana Maharshi en Rumi, maar ook kunstenaars en dichters als Shakespeare of ‘gewone’ mensen die minder bekend zijn. Die andere manier schreeuwt ons niet tegemoet omdat woorden tekort schieten als ze met ons denken begrepen willen worden. En die andere zienswijze bevredigt onze mind bij eerste kennismaking ook niet direct in de behoefte naar antwoorden op onze materialistische problematiek. Daardoor haken velen snel af. 

Op dit moment worden echter meer en meer mensen wakker in het leven wie ze écht zijn en ze leven dit voor. 

Waarover hebben we het dan? 

Het wordt wel de non-duale benadering genoemd, waarin de mens en het leven als één wordt gezien, waar de mens een manifestatie is van Bewustzijn en bewustzijn niet een ‘onderdeel’ is van de menselijke mind.  

Stel dat we Geluk zíjn, Liefde zíjn, Rust zíjn, Stilte zíjn. Dit wordt ook beschreven als Aanwezigheid, Oneindig Bewustzijn, TransparantZijn. Dat we puur natuurlijk goddelijk zijn met ervaren door de vorm mens. En niet andersom. Dat we ervaren door en via zintuigen, gevoelens en gedachten, maar niet als een ik met een persoonlijkheid die zich los voelt staan van de andere vormen in de wereld. 

Stel dat de ik niet de zoekende mens is met een persoonlijkheid die tegenover een andere mens met persoonlijkheid staat.

Stel dat de ik onpersoonlijk, vredig, stil en in volle liefde is. Transparant. En in die hoedanigheid vrij en open in het leven ontmoet wat we in wezen zelf zijn: manifestaties van Oneindig Bewustzijn. 

Hoe prachtig zou dat zijn. 

Ontdaan van je conditioneringen en van de conventies ben je dan niet in de wereld met mensen en dingen maar is alles in jou en ben jij de wereld en alles wat zich daarin manifesteert. 

Trekt je dit aan? Wil je er meer over ervaren en die ervaringen toetsen aan je eigen intuïtieve Weten? Dan biedt deze Atlas wellicht de plattegrond en de bezienswaardigheden waarin je op ontdekkingsreis kunt gaan. Er is geen voorgeschreven pad in de atlas. Niets zegt op deze weg wat het precies voor jou is of zal zijn. Je kunt en zult zelf de elementen ervaren die bij jou passen; los van wat anderen hebben gedaan of zeggen.

Het Ω teken staat voor: blogs om mee te starten.

Wij hebben op onze, nog steeds voortdurende, ontdekkingsreis vele mooie inspiraties gevonden. Die delen we graag door de blogs die we schrijven en de video’s die we vinden en maken. Vindt wat bij jou past.

Het heeft ons geholpen om in te zien en te ervaren dat we voor geen enkel gevoel meer bang hoeven te zijn en dat oordelen geen effect op ons hoeven te hebben. Dat alles in het leven vóór ons is! Dat we niet bang hoeven te zijn voor dingen ‘die niet goed gaan’ tot en met ziekte en de dood aan toe. Dat het leven Liefde is. Dat we de (materialistische) dualiteit kunnen leven vanuit de non-dualiteit van Zijn en dat we daarmee het leven volop omarmen als het wonderlijkste geschenk.

Alles wat we zeggen of schrijven is een onbeholpen poging om iets te beschrijven dat in het niets valt bij wat jij Bent.

Belangrijk:
Geloof dit allemaal niet. Neem het niet als zoete koek aan om daarmee (weer) in mind een nieuwe overtuiging te creëren. Of een nieuw geloof-religie.
Probeer het niet te ‘snappen’ maar onderzoek het voor jezelf.
Met een open houding en in volle nieuwsgierigheid.
Erváár het en laat het door je heen ‘waaien’ (contempleren) in plaats van erover te denken. En kies woorden die bij jou passen. Zeker voor de vage woorden die naar het onbenoembare verwijzen.
Ergens Wéét je het wél; Blijf op die plek. Het is een uitnodiging om een blijvende diepe vriendschap te voelen in jezelf met allen en alles om je heen en dus met het Leven!