Als we vanuit een andere focus kijken, wat dan?

Dan ziet het er anders uit 🙂

Ik maak hierbij een extra disclaimer. Er staan wellicht zinnen in die tegen je haren
instrijken als je ze leest vanuit je ego, je ikje. Vanuit je conditioneringen en conventies.
Dan kan het egoïstisch klinken, arrogant, niet betrokken. Zo is het niet (bedoeld).
Ook wat hier staat is geschreven vanuit Non-dualiteit BewustZijn.

Dus we hebben eerst de omschakeling gemaakt naar zien dat alle ervaring in Oneindige Liefde plaats vindt en ervan gemaakt is. Daarmee in lijn leven we ons leven en kunnen we alles ideeën opschonen die daarmee niet in overeenstemming zijn. We kunnen daarbij de volgende vragen stellen:

Wat als alles waar we tot nu toe weerstand tegen hadden eigenlijk datgene was wat Oneindige Liefde-Jij wilde ervaren?

Wat als je ikje die oordeelde over bepaalde ervaringen (of iets goed of fout is) en die weerstand had (dat wil ik niet) in feite zelf de narigheid erover veroorzaakte? Wat als dat ‘ikje’ alleen maar een gedachte is die zichzelf overal opplakt? er is een gedachte wordt..ik denk dat ( en dan wordt het waar). Er is een gevoel wordt..ik voel dat ( en hoe kom ik ervan af)

Wat als we niets ‘fout’ doen, maar dat alleen bedenken? Dat alle vervelende dingen die anderen over ons zeiden of zeggen niet iets over jou zeggen? Maar omdat we zelf geloven dat het waar is, het daardoor waar lijkt?
Wat zou er dan met onze reacties gebeuren als je echt zou weten dat je niets verkeerd kunt zeggen of doen?

Wat als je je realiseert dat andere mensen precies datgene zeggen en doen waar jij jezelf toestemming voor geeft om het als zodanig te ervaren? Omdat het jou uitnodigt om jezelf te herinneren als Oneindige Liefde?

Wat als je weet dat je helemaal perfect bent zoals je bent, ieder moment, altijd?
En de ander ook omdat ook zij leeft vanuit ‘zijn/haar’ Oneindig Zijn ?

Wat als je weet dat als de ander in jouw ogen lastig gedrag vertoont er geen enkele reden is om hem/haar daarin te veranderen? Tenzij de ander je advies vraagt.
Dat alles van de ander een spiegeltje voor jou is?

Wat als je leeft vanuit het Weten dat er echt geen ander is die je iets aandoet?
Of je iets aan kan doen waartegen je je moet wapenen?

Wat als je leeft vanuit het Weten dat er geen situatie is die jou last bezorgt?

Wat als je weet dat niemand hulp nodig heeft, maar dat je er voor iemand wilt zijn omdat het helemaal bij je vrije integere ‘willen geven’ past? En dat het je daardoor ook niets ‘kost’?
En dat als het geven jou op een moment, vanuit integriteit gevoeld, niet past, het ook niet nodig is dat jíj op dat moment aan die persoon geeft?
Dat er dan altijd iemand anders is die geeft/helpt als het echt nodig is? In welke vorm dan ook?

Wat als je hele belevingswereld in jou zit? Kun je houden van jouw wereld?

Wat als je niet meer ‘in competitie, concurrente’ kunt zijn omdat je weet dat ieder vanuit BewustZijn doet wat hij moet doen? En dat alle dingen die belemmeren zich in jouw mind afspelen?

Wat als je Weet dat het niet jouw schuld is als je lichaam ziek wordt?
Dat je de beste herstel ruimte aan het lichaam biedt door je denken en voelen erover heel helder te houden? Dat je dan in BewustZijn nieuwsgierig kunt observeren wat er zich voordoet? (Ja, ik weet ook hoe heftige pijn je hiervan weg kan houden. Daar zijn pijnstillers voor uitgevonden 🙂 )
Dat je in en vanuit BewustZijn jezelf altijd vrij en blij kunt zien? En dat dit effect heeft of niet? En dat het niet gaat over het effect of resultaat?

Wat als je weet dat je onsterfelijk bent? Dat je lichaam geboren wordt en zal sterven, maar dat jij niet geboren bent en zult sterven? Dat je bij je dood het lichaam als instrument om je bewustZijn te ervaren loslaat? Dat dit een daad van dankbaarheid kan zijn? Dat doodgaan dus niet erg is? Dat je dus in je hele leven niet meer bang hoeft te zijn om dood te gaan? Of dat de ander dood gaat? ( en verdriet mag er zijn!)

Wat als je bovenstaande echt zou léven?