Wat willen we echt?

Wat willen we echt?

Dat het leven moeiteloos en zorgeloos is.
Dat alles vanzelf en natuurlijk gaat en dat we er plezier in hebben om het leven te volgen.
Dat we ons vrij kunnen bewegen zonder ons zorgen te maken over wat anderen denken.
Dat we de realiteit puur ervaren en zuiver kijken en luisteren zonder dat we er één gedachte aan wijden.
Dat we niemand hoeven te zijn, dat we geen identiteit hebben en dus niets hoog te houden hebben.
Dat we mee bewegen met wat er is en met wie we zijn met behoud van onze integriteit.
Dat we niet hechten aan verleden, aan een persoonlijke geschiedenis, hetgeen betekent dat we geen zorgen hebben of we okay waren of zullen zijn .
Dat we plezier hebben in relaties en elkaar supporten.
Dat we met iedereen, onze kinderen en familie incluis, omgaan zonder enige frictie.
Dat we helder zijn in ons denken en voelen in onze acties.
Dat we ons goed voelen.

Het is gezond, liefdevol, prettig en bovenal: natuurlijk (!) om dit te wensen.

Al het andere is weerstand bieden aan wie je bént en niet natuurlijk.