Woordgebruik- Lijst

 • Atlas – beschrijvingen van verschillende routes in de vorm van blogs en
  video’s om je eigen weg te vinden
  – drager en draaier van het hoofd, zorgt voor balans en spierspanning
  van de wervelkolom en het skelet. Doorgang voor zenuwbanen en
  bloedvaten.
  – Griekse god die het hemelgewelf op zijn schouders draagt.
 • Afgescheiden zelf – het ik gevoel, de geleerde, geconditioneerde ik,
  het psychologisch zelf
 • Beliefsystem – alles wat we geloven, aannemen, waar we ( onbewuste)
  ideeën, overtuigingen en meningen over hebben.
 • Brein – hersenen gezien vanuit een ander
 • Body – lichaam met zintuigelijke waarnemingen: zien, horen, sensen, ruiken
  proeven.
 • Body-mind- het geheel van body (zintuigelijke waarnemingen) en mind::
  (denken, voelen, waarnemen, gedachten, gevoelens, beelden)
 • Dualiteit – leven in tegenstellingen. Een ervaring is niet te benoemen als er
  geen polariteiten zijn.
 • Directe Pad – het afgescheiden ik gevoel traceren en direct terugleiden naar de
  bron en vandaaruit leven. Woord uit de Advaita- leer gekoppeld
  aan de Vedanta-en Tantra-leer
 • Ego – latijn: ik. Synoniemen: persoonlijkheid, afgescheiden zelf, mijzelf,
  identiteit, masker, alsof ik, psychologisch zelf
 • Heartfelt Place – die onbeschrijfelijk liefdevolle ‘plek’ waar iedereen vertoeft
  als er geen filters voor staan. De poort waardoor Infinite
  Consciousness-Jij- heen gaat en in de beperking van
  manifestatie zichzelf als zich zelf ervaart en door die poort
  weer terug keert als zich zelf ( als het ware..)
 • Lijden – verzet tegen dat wat is, verlangen dat het anders is,
  zoeken naar wat er niet is,
 • Manifestatie – zie beschrijving in Blog Manifestatie
 • Mediteren – de kunst om de focus op objecten ( denken, voelen,
  vormen) te ontspannen en Bewust te laten terug te veren
  als Puur zichzelf Zijnde. In het moment Aanwezig Zijn, Vereist
  geen oefening. Wel een ‘ beweging”
 • Mind – denken, voelen, waarnemen, gedachten, gevoelens, beelden
 • Non-Dualiteit – Oeroude mens-wereldbeschouwing. De essentie van alle grote
  spirituele tradities. Terug te vinden in het boedhisme, hindoeïsme,
  in de joodse, islamistische en christelijke mystiek. Non-dualisme
  wordt gezien als de ontwikkelingsweg die leidt tot het inzicht dat
  alles Een Levend Wezen is, uit Een Bron voortkomt en in
  terugkeert En dat alles
  maar dan ook alles een expressie van die Ene Bron is.
  Alles=niets = één blijft een mind duiding. ”Niet-twee’ raakt de
  mystiek en komt dichter bij de waarheid.
  Het is ‘ nothing”, no thing. Niets van 1, 2 wat aangeduid kan
  worden. Het is Nu-Presence -Jij Aanwezigheid

 • Realiteit – rechtstreekse ervaring voordat er woorden aan gegeven worden.
  het Weten -BewustZijn Zelf.
 • Wereld – zintuigelijke waarnemingen. Wat je ziet, hoort, voelt, aanraakt of
  waarover je nadenkt. Het is vorm.