Ken Uzelve- orakel van Delphi

Wat er in dat orakel van Delphi, oud Grieks heiligdom, gebeurde intrigeerde me als jonge scholier al. Vooral wat boven de grot, waar de grote levensvragen gesteld werden, stond: Ken Uzelve.
Er kon het heden voorbij het verleden en de toekomst gezien worden?..
Wellicht dat in die tijd al mijn zoektocht naar wie we zijn als mens begon. Alle kennis die ik later via allerlei wegen verzamelde is als een mogelijke respons op dit verzoek. Steeds vond ik een antwoord. In psychologische-psychotherapeutische wetenschappen, in derde generatie gedragstherapie, in energetisch werk, in Boeddhisme, Soefisme, in verschillende religies. Er kwam geen blijvend antwoord. Ik heb vele antwoorden gekregen die een blijvende impact gehad konden hebben. Maar het drong nog niet zo door zoals het vandaag de dag doet. Tot ik in staat was om naar één persoon heel goed te luisteren. Iemand van wie ik als kind had gezegd: “Als er met jou iets gebeurt, gebeurt dat ook aan mij”. Mijn broer kreeg op zijn negentiende zo’n heftig ongeluk dat hij door de medische wetenschap was opgegeven. Hij herstelde op wat mankementen na echt wonderbaarlijk. Sindsdien leeft hij als ieder ander. Lijkt. Hij is rustig, stil. Mensen zijn graag bij hem. In zijn buurt wordt iedereen aardig. Bij hem smelten je problemen zonder dat je daar diepgaand met hem over praat. Neem je een bad in zijn zorgeloosheid temidden van ook zijn dagelijkse beslommeringen. Hij heeft geen problemen. Wel veel humor. Hij IS…transparante liefde…vrede…humor…. Uzelve.

Hij heeft er geen woorden voor hoe dit alles in hem werkt. Dat vind ik als onderzoeker van de menselijke geest toch een beetje jammer :-). Maar ik erváár bij hem het enige antwoord op het verzoek: ken uzelve. Ik ben hem intens dankbaar. Hij grinnikt daar hoofdschuddend om.