Ω (Klimaat-) Zorgen om de Wereld

Ons, ’s-werelds, grootste probleem is ‘mij’ – ‘mij’ -‘ mij’.

Onze, ’s-werelds, grootste mogelijkheid is een klimaatverandering van ‘mij’ _ ‘mij’ _ ‘mij’.

En dat is allebei wat aan het het licht komt in deze tijd!

Het is duidelijk voor iedereen dat er in de mensheid iets helemaal de verkeerde kant op gaat De wereld is fors uit haar natuurlijke balans. We zien een wereld vol geweld, ellende, ongelijkheid, verwoestingen van mensen, dieren, planten en de aarde. Niemand wil dat. Velen zoeken oplossingen. En er zijn positieve berichten. Er is minder oorlog. We proberen in ons werk- en privéleven bij te dragen aan minder vervuilen. En het lijkt niet genoeg- niet snel genoeg te gaan om het verwaarloosde tij te keren. Mijns inziens komt dat omdat we de oplossingen op hetzelfde niveau (in dezelfde mens-wereldbeschouwing) zoeken als waarop het probleem gecreëerd is (zie Einstein!)

Alle problemen die er nu zijn komen voort uit angst en controle. Oók de acties om het tij te keren. Hoe goed bedoeld ze ook zijn. Het zijn acties om andere acties te bestrijden. Het leidt niet echt tot minder lijden. Noch voor moeder aarde, noch voor de mensheid.
Angst komt vanuit de basale vergissing over de manier waarop we ons zelf als mens zien en ervaren en hoe we de wereld bekijken.

Er wordt nog steeds gevochten tegen een externe vijand die er lijkt te zijn. Of het nu mensen zijn of de klimaatproblemen. Een nieuwe manier van kijken en leven kan alleen worden geboren uit vriendschap en vrede. Een vrede die geen ideaal is om te bereiken, maar een essentieel uitgangspunt. Het uitgangspunt dat de Natuur van de mens vrede IS. Als je onvrede ervaart bij wat dan ook dat je ziet of hoort, blijf dan stil totdat vrede voor jou waar is. In jou. En kijk dan hoe elke actie deze vrede en vriendschap tot uitdrukking zal brengen.

Laat ik helder zijn. Er is geen ‘schuldige’ hieraan – niet de mens – niet de visie – geen wereldleiders geen bedrijven – geen systeem – niets en niemand.

Ik hoop dat ik dit duidelijk kan maken. En ook dat iedereen, jong- oud, arm- rijk, gezond- ziek, echt iedereen een wezenlijke bijdrage kan leveren en verantwoordelijkheid kan nemen. We kunnen verantwoordelijk zijn voor dat diepe verlangen dat iedereen en alles op deze planeet in vrede en veiligheid kan leven en zich integer spontaan liefdevol blij kan uitdrukken en weet dat hij-zij ertoe doet!

We kunnen daarvoor een paradigmashift maken in onze mens-wereldbeschouwing. en vanuit die nieuwe ( oeroude) visie leven. Dat vraagt heel wat opschudding. Bij mij was dat zo in elk geval.

Twee wezenlijke vragen ” hoe gaan we het in godsnaam voor elkaar krijgen om alle gewelddadigheden aan mens- dier-natuur te verminderen” en “hoe gaan we het in diezelfde naam voor elkaar krijgen om een paradigmashift te integreren?” grijpen in elkaar!

Hoe ?
Laten we gaan van ‘mij’ – ‘mij’ ……. ‘jij’ – jij’ …… ‘ jij anders dan ik’ …… naar : ‘ er is geen ik “. Naar…. Ik-Jij is eéndezelfde Zijn.
We zijn allemaal, niemand uitgezonderd, Alomvattend vrede BewustZijn met 7,5 biljard verschillende expressie vormen daarvan. Uitdrukkingen in de vorm van het prachtige instrument mens. We zijn als de zon met 7,5 biljoen stralen. Als de Oceaan met 7,5 biljoen druppels . Als het zand met eindeloos veel korrels.

Er is in dat Zijn ‘unity’ – maar geen ‘uniformity’.
Er is ‘individuality’ -maar geen ‘individual’.

Niet echt te snappen, Begrijpen doen we het ergens wel. Maar het is zo onbewust. We stoppen het weer weg. Er is al zo vaak geroepen dat we Eén zijn. De hele NewAge beweging ging daar toch ook al van uit? En Mindfullness? We proberen al zoveel oosterse wijsheden in te weven in ons leven.

Ja. Maar het gegeven hierbij is dat de huidige mens-wereldbeschouwing hetzelfde blijft. Zo houden we dat wat we gewend zijn te denken en te weten in stand. We stoppen nieuwe wijn in oude zakken.. Echt veranderen doen we niet.

Ik vind het ook geen appeltje eitje om te beschrijven hoe de wereldproblematiek vanuit non-dualiteit benaderd kan worden. Ik voel – weet hoe het kan. Maar nu de woorden er nog aan geven. Hoe mooi zal het zijn als de huidige wetenschappen en deze non-duale wereldbeschouwing elkaar gaan ontmoeten!

Laat ik het nog eens anders aanvliegen

Jij bént de achtergrond van het leven., Zijn. De Stille Aanwezigheid achter en in alles. Je ziet jou, als Consciousness, zichzelf uitspelen in de wereld. Je ziet je innerlijke werkelijkheid verschijnen als de wereld. Die wereld ervaar je. Voel je. De wereld is de uitdrukking van je eigen Zijn. De wereld die je ervaart is niet iets anders dan jij- BewustZijn-Stilte-Vrede-Vreugde.

Vanuit het perspectief van mind gezien lijkt de zogenaamde buitenwereld nu heftig te schreeuwen in de vorm van alle klimaatproblemen en verwoestingen en mensonteringen ( nieuw woord) en ellende.

“Verander de wereld begin bij jezelf”. “Zo binnen, zo buiten” zijn eeuwenoude gezegdes. Het lijkt dus een intense roep om niet ( alleen) in die buitenwereld iets te doen maar bovenal eerst in onszelf. Om in de spiegel te kijken die de wereld is. Wat vraagt die spiegel?
Hebben we moed om onszelf binnenstebuiten te keren op alle zienswijzen, aannames, overtuigingen, oordelen die we hebben aangeleerd? Durven we onze gemaakte mens-wereld beelden in vlammen te laten opgaan ? Scheuringen aan te brengen in onze aannames over tijd, ruimte. Vervuilingen op te zoeken bijvoorbeeld in gedachten over onszelf die niet waar zijn? Ons idee over oorzaak en gevolg, controle hebben over wat ons gebeurt laten smelten? Conflicten en oorlog te zien in ons eigen denken en voelen, in het omgaan met onszelf? Stakingen te voelen in ons eigen niet bewegende overtuigingen- en geloofsysteem? Duurzaam worden als onze eigen Natuur?

Liefde, delen, geven, volgt uit de (h)erkenning van onze ware mens – en wereldbeschouwing. Angst, gevoel van tekortkomen, niet krijgen van wat je wilt en steeds meer willen krijgen is er dan niet meer. We leven in plaats van te overleven.

Geen uiterlijke revolutie maar een innerlijke.
Het is eigenlijk een enorm liefdevolle roep.

Laten we ons zelf opwarmen. 0ns kosmisch goddelijk enorm groot Hart openen… Wees aanwezig. Heel Stil
Het leven is er voor jou. Is vóór jou. Is jou.
Alle gebeurtenissen, ervaringen zijn er om de poort van je Grote Hart te openen en zo weer te weten wat je bent. Pijn, ellende, verdriet breken je hart. Ze breken je open! “There the Light comes in” zei Leonard Cohen.
Het licht van echt begrijpen hoe anders het in elkaar zit.

Dan voel je compassie voor alles, voor iedereen en voor het leven. Dat is ook wat de Christus en de Buddha bedoelden.

Je ziet dat het hele leven met alles erop en eraan bedoeld was om jou wakker te maken. Je uit de droom, die wereld heet, wakker te roepen. Voor iedereen voel je begrip.. Oordelen hoeft niet meer. Bang zijn hoeft niet meer. Aanvallen en verdedigen hoeft niet meer. De aarde en haar natuur en alle bewoners uitbuiten omdat je denkt dat er ergens een tekort van is, hoeft niet meer.

Ken uzelve – bén jezelf.
Zo komt een oorspronkelijke vibratie de wereld in. Meer en duidelijker voelbaar dan ooit. De oude wijzen zijn met dit weten natuurlijk altijd al verbonden geweest. Het is niet nieuw. Nu wel makkelijker bereikbaar voor vele mensen .

Een wezenlijke transcendentie van de wereldproblemen kan dan plaatsvinden.

Doe je mee?

Met dank aan Shakti Caterina Maggi, Rupert Spira en de SAND (Science and Non_Duality) conferentie eind 2019 in Californië.

Video’s

Rupert Spira :
The Foundation of World Peace

Shakti Caterina Maggi :
A New World from a new Vision of You
Embodied Awakening
All Manifestation bows to the True Self
Inner Revolution.

Byron Katie :
The War is over: making peace with your mind
How to find peace after another school shooting
Non-creation is your natural State
Your inner awakening
Terrorism
Enlightenment is within you

Eckhart Tolle :
Do I cause my own suffering
What is Self
a New Earth

Bentinho Massaroh
When the World unites
Completely Swift your sense of identity

Gangagi:
The religion of ME
Unraveling the Knot of suffering
What does your life stand for

Mooji:
Fear: Bluff of the mind
Meditation: stay in this
The most important and simple thing is to awaken to the truth
The play of Consciousness