21 mei 2022

de Atlas

De pagina’s, blogs en artikelen op deze site zijn bedoeld om je op een geheel open en eigen manier te oriënteren op de vraag ‘Wie ben ik?’
Er is géén volgorde van lezen. Als je toch zoekt naar eerste artikelen om te lezen zoek dan de berichten waar een Ω voor staat.
De site is en blijft in ontwikkeling: de bedoeling is om te inspireren en er is geen illusie van compleetheid met betrekking tot enig onderwerp.
Wél hebben we getracht alle onderwerpen in categorieën onder te brengen om daarmee een context te bieden waarin het blog of artikel gelezen kan worden.
Daarnaast hebben we de inhoud rijkelijk van trefwoorden voorzien zodat je met een zoekfunctie snel kunt zien of en wat er over te vinden is op deze site.
In onderstaande tekening kun je de samenhang van onderwerpen ook bekijken een aanklikken.

De Categorieën:

  • Zien, het pad naar jezelf – Inhoud die te maken heeft met het inzichtelijk maken wie/wat je bent in de wereld en hoe je bij je echte Zelf komt.
  • Zelf, het Oneindig Bewustzijn – Inhoud die gaat over de essentiële natuur van jezelf, van het Zelf
  • Weten, het zijn als jeZelf – Inhoud die nader ingaat op het onomkeerbare inzicht in het Weten wie je echt bent en de effecten daarvan op alle aannames die tot dan toe aan het beeld van de persoon en de wereld ten grondslag hebben gelegen.
  • Leven, het leven als jeZelf – Inhoud die de effecten van het Weten wie je bent op de dagelijkse praktijk behandelt.
  • Manifestatie – Inhoud om het vermeende dilemma rond de Eenheid van Alles en de afzonderlijke tastbaarheid in het dagelijks leven te beschrijven en te verduidelijken.
  • Atlas – De kaart waarop alles staat zonder dat er een navigatie-systeem bij wordt geleverd.
  • Woordgebruik – De clustering van de belangrijkste woorden en hun nadere beschrijving of uitleg.