Ω Waarom ik deze weg bewandel.

Vrienden vragen aan me om kort te vertellen waarom ik (wij) vanuit deze inzichten wil leven.

In essentie gaat het ons om het expliciet leven van wat we intuïtief weten, namelijk wie en wat we echt zijn. We vinden ons geluk niet in de buitenwereld maar in de meest elementaire kern van ons Zijn. In ons zijn, in ons elementaire Zelf is de rust, de vrede en de liefde die vaak in de buitenwereld wordt gezocht (en nimmer blijvend gevonden).

Ik wil graag delen van mijn innerlijk vrij en blij zijn. Vrij zijn van zaken die me vroeger deden piekeren klagen, zorgen maken, slachtoffer voelen. Waardoor en waarvoor ik anderen verantwoordelijk maakte. Ik zocht de oorzaken ervan buiten mezelf. Ik klaagde over situaties “waar ik niets aan kon doen”. En het was/is allemaal niet waar.

Het is nu helder in mijn hoofd en mijn hart is open. En als dat niet zo is dan is er ‘werk aan de winkel’. En ik doe dat met genoegen!

Hóe ik dat doe?
Echt aanwezig zijn in mijn alles overstijgend hart in het nu. Dan is er wéten dat ieder moment verandert. Wéten dat alles wat ik ervaar geen minuut hetzelfde blijft. Dan is er dus geen tijd. Geen verleden, geen toekomst. Niets blijvends.

Ik, alles ‘van mij’ is dus ook niet blijvend.
Dan weet ik dat er geen ik, geen mij is. En ook geen jij als persoon.
En ik blijf wel gewoon ik en jij zeggen.

Wat is er wel? Liefde, compassie, vriendelijkheid, innerlijke rust, blijheid, humor, dankbaarheid, creativiteit, gevoel van helemaal compleet zijn. Altijd. Dat deel ik graag.

En wat er dan voor jou is ? Alles wat je graag wilt zijn! Op je gemak zijn in en met jezelf. Het is voor jou in wezen niet anders dan voor mij.

Op de site vind je vast iets wat je aanspreekt om ook deze weg te bewandelen.

Ik deel graag hierover met je.

Gitte