Ω Waarom zou je dit pad kiezen?

Ieder ‘anders moeten’ zijn
doet pijn
verbeteren van jezelf
van de ander
doet pijn
geeft gevoel van ‘niet goed genoeg’ zijn
van los en tegenover en eenzaam zijn
niet fijn
iedereen wil ‘zichzelf zijn’.

Maar wat is dat dan, jezelf zijn? Wie en hoe wil je zijn?
Vrij, blij, open, in verbinding, rust in je hoofd, op je gemak in jezelf ,…toch?
Dat is ook je Natuur. Je Natuurlijke Kracht. Ja met hoofdletters.
Dat is wie je van nature bént. Laten we daar nu eens vanuit gaan en dan het leven instappen. Je bent iets waar geen woord voor is en daarom kijken we er niet aandachtig naar en hebben we er geen focus op. En kijken we wel naar wat we niét zijn…… Daar komen problemen uit voort.

Er is dus geen woord voor. Voor de communicatie benoemen we het dan als BewustZijn. Transparant Zijn.
Dat is de basis van alles. Uit Transparant Zijn komt iedere vorm voort. Het lichaam, gedachten, gevoel, wat je waarneemt, tijd, geschiedenis. Alle energie is ook vorm. De hele wereld is vorm. En bestaat uit die oorspronkelijke Kracht.
En alles komt daarin tot uitdrukking en lost erin op.
Het mooie daarvan is dat er een eeuwige beweging zit in dat komen en gaan. En jij blijft bestaan. Dat wéét je want je kunt alles observeren. Jij blijft. Je hoeft je dus nergens aan vast te houden. Niet aan een gedachte, niet aan een gevoel. Dat niet vasthouden is onze belangrijkste richtingaanwijzer voor vrijheid, voor ‘onszelf’ zijn. Als je vasthoudt aan een gedachte of gevoel raak je ermee verweven. En je zit in de val.

We zijn gewend (geconditioneerd) om onze gedachten en gevoelens over anderen of een situatie (of over onszelf!) bij ons te houden, te geloven. Dat is tegengesteld aan transparantie. Dat is wat pijn doet.
We vragen ons niet eens meer af of die gedachten en gevoelens wellicht helemaal niets, echt niets, te betekenen hebben! Ze zijn er en wij gaan er een betekenis, een oordeel, mening, aan geven. Dat noemen we een verhaal van maken. En dat verhaal brengt vaak alleen maar meer pijn. Toch? Het lost in elk geval niets op.

Het kan anders!

Je bent Transparant Zijn en álles neem je waar en waait weer vrij verder.
En in dat Transparant Zijn is het lichaam (niet meer dan) een vorm waarin je reageert op anderen en uitdrukt wat je het liefste bent en doet. Dat doe je met behulp van hierbij passende gedachten en gevoelens.
Dat maakt blij, vrij, verbonden, open, licht te dragen, en alles wat je wilt zijn (want dat ben je al 🙂

Heb je een steuntje in je rug nodig om deze levenswijsheid toe te passen?
Maak dan gebruik van deze site en van allen die deze weg gaan.