Ω Drie wezenlijke vragen in het leven

Ik ben er nog maar een aantal jaren geleden achter gekomen dat de wezenlijke vragen die ikzelf over het leven had en die ik met vallen en opstaan probeerde te beantwoorden, al 6000 jaar geleden gesteld en beantwoord werden. Ik heb daar 20 jaar geleden ook over gelezen en me erin verdiept. En het niet goed begrepen. So be it. Waar las ik dat? In de Bagavad Gita, in de Upanishads. Oude Vedantische geschriften geschreven in poëtische en lang voor mij onbegrijpelijke vorm. In de Dao Te Ching, Boeddhistische en Theosofische geschriften, in de Naghammadi geschriften. Deze ’teachings ‘zijn nu door wijze mensen in voor mij wél te bevatten woorden vertaald en besproken en overal op internet beschikbaar gemaakt. Wat een zegen.

Waar zijn we een groot deel van ons leven mee bezig? Met het oplossen van problemen. Waar komen die problemen volgens de oude wijzen vandaan? Uit onwetendheid. Onwetendheid over wat ons leven is.

Welke vragen stellen we ons volgens mij allemaal:

– Wie ben ik echt? Hoe kan ik mezelf zijn?
– Wat is de realiteit, wat is de wereld, het universum waarin ik leef?
– Wat is de creërende kracht van dit alles? Hoe werkt ‘het’?

Zie video’s bij Enquiry

Ik heb antwoorden gezocht vanuit mijn (aan)geleerd wereldbeeld: er is ooit in tijd en ruimte een universum ontstaan (of dat nu uit materie ontstond of uit God maakt voor dit wereldbeeld niet uit) en daaruit uiteindelijk de aarde met alle levende en niet levende wezens en in de mens ontwikkelt zich bewustzijn over zichzelf en zijn omgeving. En dit alles evolueert (te simpel gezegd) en heet het westers-materialistisch wereldbeeld. Zie Blog en video’s Westerse en Non-dualistische wereldbeschouwing

Ik heb mezelf nooit vertrouwd om echt eigen antwoorden op deze meest belangrijke vragen te vinden. Zocht het bij anderen. Door wat nu bekend is geworden als “self-enquiry”, dat is diepgaande spirituele vragen over jezelf en de realiteit stellen, kom ik wel tot eigen mens-wereld beeld. Een wezenlijk ander beeld. En tot, voor mij en ons, een veel natuurlijker manier van leven. Het gaat ons nu om de stabilisering van onze ware Natuur (dezelfde als die van jou – we zijn één daarin) en het opnieuw in lijn brengen daarvan in het dagelijks leven. Het is verre van ‘ navelstaren’ en mijn diepe wens is om zo ook bij te dragen aan een duurzame verandering in de wereld.
(Zie ook Blog: Klimaat zorgen om de wereld.)