Ω Essentiële beschouwing bij alles wat we schrijven

Bij het lezen van alles wat op Heartfelt.one geschreven staat gaan we uit van een mens-wereld beschouwing waarbij alles, maar dan ook alles niets anders is dan Oneindig Bewustzijn en er (dus) van gemaakt is.

Woorden schieten tekort om het te beschrijven en elk geschreven woord is daardoor en daarmee een onbeholpen poging om het toch in ons dagelijks bestaan enigszins inzichtelijk te maken.

Oneindig Bewustzijn* bevat de ‘droom’ waarin mind (lees: denken en voelen) en body waarnemen. Het totaal van mind+body, het waarnemen en dat wat er wordt waargenomen wordt als (droom)wereld beschouwd.

Vanuit het perspectief van de wereld lijkt het dat alles echt gebeurt, iets een vorm en een naam heeft, er een volgordelijkheid is (tijd) en dat er een ik-mij en jij-ander is. Er is dualiteit, afgescheidenheid: ik ben niet jij, wij zijn niet een tafel, etc.

Er is een ogenschijnlijk tastbare wereld waarin plezier kan worden gemaakt en geleden kan worden. We worden geboren en gaan weer dood. Alles is in voortdurende verandering.

De kunst is om het ‘spel’ van de wereld te begrijpen en te spelen. Daarin zijn er regels en wetmatigheden en kennen we wetenschap om de wereld te onderzoeken en te bewijzen. In het spel van de wereld is wetenschap, zijn filosofieën, psychologie en religies waardevol.

En toch is er het continue besef dat het niet(s) meer is dan een droomwereld, bestaande uit het ‘spul’ dat Oneindig Bewustzijn is. Alles wat zich in die dagelijkse wereld tot in het hele universum afspeelt is in Oneindig Bewustzijn en heeft er geen invloed op. We ervaren niet om Bewustzijn ‘rijker’ aan ervaringen te laten worden. Dan zou Bewustzijn niet Oneindig zijn 🙂

Jij bent Oneindig Bewustzijn. Weet dat, Breng het Weten bewust mee in je droom en geniet van het goddelijk spel in de wereld.

* gebruik een naam die voor jou waar is: Essentie, Zijn, Consciousness, Goddelijk, en nog oneindig veel andere benamingen voor je essentiële Zelf.