Geen verleden of toekomst – alleen het NU

We hebben het vaak over gisteren, vandaag of morgen.

We denken na over wat er is gebeurd in het verleden.

We piekeren over wat er kan plaatsvinden in de toekomst.

Heb je ooit ervaren dat je terug bent gegaan naar het verleden? 

Ben je wel eens vooruit gereisd naar de toekomst?

Elke ervaring over een verleden of over een toekomst vindt nu plaats. Niet toen, niet straks, alleen maar nu. 

Wat weten we over dat verleden of over die toekomst?

Is dat niet meer dan louter de gedachten, die we er over hebben? 

Die gedachte van gisteren, waar is die nu?

En als we ons die weer herinneren, 

is het dan dezelfde gedachte?

Of is het een nieuwe gedachte over een oude gedachte?

En waar is die oude gedachte dan gebleven?

Zou het kunnen zijn dat er geen momenten zijn?

Zou het kunnen dat er alleen gedachten over momenten zijn?

Dat er alleen het nu is en de ervaring in het nu?

Laten we dat onderzoeken op basis van onze ervaring: 

– Waar komen gedachten vandaan? 

– Waar gaan gedachten heen?

– Is er een moment tussen twee gedachten?

– Is er een moment tussen twee woorden in een gedachte? 

– Waar is je ‘ik’ op het moment dat de gedachte er ‘even’ niet is?

Gedachten, beelden, geluiden, gevoelens, alle ervaringen die we hebben zijn van tijdelijke aard. 

De gemeenschappelijke factor is dat ze worden ervaren. 

Het is ons essentiële zelf dat ervaart. 

Wat er ervaren wordt is van tijdelijke aard en kan dus ons essentiële zelf niet zijn.

De essentie van het zelf is het bewustzijn van dat ervaren.