Wat is Realiteit?

Alles wat we ervaren en waarnemen is gemaakt uit hetzelfde ‘spul’: Oneindig Bewustzijn (zie het artikel over Manifestatie).
Oneindig Bewustzijn is alles en dus de enige realiteit die er is.
Daarnaast is er geen tijd noch plaats. Er is het Nu en Hier.
Alles dat was, is en zal zijn is in Consciousness.

Dat leidt regelmatig tot vragen en verwarring.
Bijvoorbeeld de vraag over de ‘maakbaarheid’ van ons leven, of we wel zèlf beslissingen nemen.
En ook vragen over het waarom van geweld op de wereld en of we dat moeten negeren omdat het niet echt bestaat, immers……..
Verwarring over welke ‘ik’ we bedoelen: het ego in de gemanifesteerde mind of onze oneindige Bron?

Realiteit of werkelijkheid blijkt een relatief begrip. Alles wat we als realiteit betitelen is afhankelijk van de grenzen en de beperkingen die eraan te grondslag liggen. Om een extreem voorbeeld te nemen: als de enige kleur op de wereld blauw is, dan is een blauw schilderij realistisch. Ander voorbeeld: In het verhaal Jungleboek komt Mowgli pas later in aanraking met andere mensen, lange tijd is zijn realiteit niets anders dan de jungle en de dieren om hem heen, hij kent niets anders.

De gemanifesteerde mens is in het ervaren van de wereld beperkt door de grenzen aan het gemanifesteerde bestaan. De wereld en objecten lijken – in het westers-materialistische model – fysiek niet meer dan drie dimensies te omvatten en zelf hebben we daar het concept van een vierde dimensie, namelijk het begrip tijd, en ruimte aan toegevoegd.
Ons begrip van de wereld en dus van de realiteit is in eerste instantie gekoppeld aan die begrenzing. Met enige creativiteit hebben we zelfs tijd ‘zichtbaar’ weten te maken door een serie foto’s achter elkaar te plakken en dat een film te noemen.
Meer moeite hebben we met onbenoemde en onzichtbare fenomenen. Het aanwezig zijn van onze Bron in alles wat we zijn en doen, de vanzelfsprekende maar onzichtbare connectie tussen alles en iedereen die bestaat is lastig voor te stellen. Het fenomeen ‘bewustzijn’ is een voorbeeld van de worstelpartij die we als mens hebben om het te verklaren
Als we het over ‘ik’ hebben en de realiteit waarin ‘ik’ zich bevindt, van welk beschouwingsniveau gaan we dan uit? Van de gemanifesteerde ik met een opgebouwd ego of hebben we het over onze puurste Bron? Dat maakt nogal een verschil.

Als we zo de gemanifesteerde ik onder de loep nemen, dan zien we een ‘verdichting’ van Oneindig Bewustzijn:. Oneindige dimensies worden teruggebracht tot een handvol. Daarmee mogen we als mens het begrip ‘realiteit’ met een behoorlijke portie nuance en nederigheid gebruiken.
Als we ‘vol’ in het ego zitten dan is de verdichting het sterkst. Naast de fysieke grenzen leggen we onszelf nog sociale grenzen, psychische grenzen en zelfs spirituele grenzen op. Beklemmender kan het haast niet. De echo van de vrijheid van onze Bron is nog steeds aanwezig en we verlangen daarnaar terug. We weten dan niet beter dan geluk in de buitenwereld te zoeken en als dat niet lukt krijgt de buitenwereld de volle laag; tot en met oorlogen aan toe.

Onze volgende stap is om te beseffen met welke beperkingen we naar onszelf en de wereld kijken en dat we onterecht denken dat we de volle realiteit zien. In deze stap beseffen we dat wij die wereld zijn. Dat alles plaatsvindt in onszelf, in Consciousness, en dat het onze limieten zijn die tot gedrag en oordeel leiden. Dat de enige oplossing is om ons daarvan los te maken. Niet door oorlogen te bevechten maar door onze bron te zoeken en van daaruit de wereld te benaderen. Door te ervaren dat de vrede, rust en liefde van onszelf, van onze Bron, meegenomen kan worden naar de manifestatie zolang we op de terugweg stoppen bij de grens die Identificatie of ego is. Dat we op een ‘hoger’ niveau van verdichting mogen blijven waarin liefde van en voor onszelf en dus voor de wereld vanzelfsprekend is en waarin er geen behoefte is om de invulling ervan in de buitenwereld te vinden.

Onze realiteit is dan nog steeds de wereld zoals die in het hier en het nu voor ons staat: met schoonheid, liefde en een volledig leven in het hier en nu. En daar zijn geen problemen.