Westerse- en Nondualistische mens-wereldbeschouwing

Op onze site kom je regelmatig tegen dat we praten over concepten, conventies en ook conditioneringen conform het westers-materialistische wereldbeeld.
Heartfelt.one gaat over de non-dualistische beschouwing die een geheel andere invalshoek heeft.
Kijk maar naar de voorpagina van de site: Stel dat het heel anders is.
We hebben hieronder een aantal video’s geplaatst die deze beschouwingen voor ons heel helder maken.

Video’s

Rupert Spira
Nature of perception
Belief goes; illusion remains
Reality is not two

Rupert Spira (via Alan Neachell)
Benefit beyond concepts
Transparent openness
For the intellectual
Wakefulness is what we are

Eckhart Tolle
Being yourself episode 1
The Balance between Doing and Being

Swami Sarvapriyananda
Consciousness beautifully explained in 200 sec