Woordgebruik- Lijst

WoordOmschrijving
Atlas– beschrijvingen van verschillende routes in de vorm van blogs en
video’s om je eigen weg te vinden
– drager en draaier van het hoofd, zorgt voor balans en spierspanning
van de wervelkolom en het skelet. Doorgang voor zenuwbanen en
bloedvaten.
– Griekse god die het hemelgewelf op zijn schouders draagt.
Afgescheiden zelf – het ik gevoel, de geleerde, geconditioneerde ik, het psychologisch zelf, ik-idee, persona als masker
Beliefsystem– alles wat we geloven, aannemen, waar we (onbewuste) ideeën, overtuigingen en meningen over hebben.
Brein– hersenen gezien vanuit een ander
Body– lichaam met zintuigelijke waarnemingen: zien, horen, sensen, ruiken en proeven.
Body-mind– het geheel van body (zintuigelijke waarnemingen) en mind: (denken, voelen, waarnemen, gedachten, gevoelens, beelden)
Dualiteit– leven in tegenstellingen. Een ervaring is niet te benoemen als er geen polariteiten zijn.
Directe Pad – het afgescheiden ik gevoel traceren en direct terugleiden naar de bron en vandaaruit leven. Woord uit de Advaita-leer gekoppeld aan de Vedanta- en Tantra-leer
Ego– latijn: ik. Synoniemen: persoonlijkheid, afgescheiden zelf, mijzelf,
identiteit, masker, alsof ik, psychologisch zelf
Heartfelt Place– die onbeschrijfelijk liefdevolle ‘plek’ waar iedereen vertoeft als er geen filters voor staan. De poort waardoor Infinite Consciousness -Jij- heen gaat en in de beperking van manifestatie zichzelf als zich zelf ervaart en door die poort weer terug keert als zich zelf ( als het ware..)
Lijden– verzet tegen dat wat is, verlangen dat het anders is, zoeken naar wat er niet is.
Manifestatie– zie beschrijving in Blog Manifestatie
Mediteren– de kunst om de focus op objecten (denken, voelen,
vormen) te ontspannen en Bewust te laten terug te veren
als Puur zichzelf Zijnde. In het moment Aanwezig Zijn, Vereist
geen oefening. Wel een ‘ beweging”
Mind– denken, voelen, waarnemen, gedachten, gevoelens, beelden
Non-Dualiteit – Oeroude mens-wereldbeschouwing. De essentie van alle grote spirituele tradities. Terug te vinden in het boeddhisme, hindoeïsme,
in de joodse, islamistische en christelijke mystiek. Non-dualisme wordt gezien als de ontwikkelingsweg die leidt tot het inzicht dat alles Een Levend Wezen is, uit Een Bron voortkomt en in
terugkeert En dat alles
maar dan ook alles een expressie van die Ene Bron is.
Alles=niets = één blijft een mind duiding. ”Niet-twee’ raakt de mystiek en komt dichter bij de waarheid.
Het is ‘ nothing”, no thing. Niets van wat aangewezen, aangeduid waargenomen kan worden.
Het is Nu-Presence -Jij Aanwezigheid
Realiteit– rechtstreekse ervaring voordat er woorden aan gegeven worden.
Het Weten -BewustZijn Zelf.
Wereld – zintuigelijke waarnemingen. Wat je ziet, hoort, voelt, aanraakt of waarover je nadenkt. Het is een object, een vorm.