Ik ben – geen persoon

Mooji kan het zo mooi verwoorden. Hier een weergave in zijn woorden.

Ik ben het Bestaan. Ik besta -komt vóór alle ervaring.

Iedereen weet dat maar niet allen zijn het zich bewust.
Deze ‘Ik ben’ is het goddelijk principe in het lichaam. Het lichaam functioneert door zintuiglijke waarnemingen te ontvangen, te voelen.
Wanneer de Ik ben wordt geïdentificeerd met het lichaam, zijn instrument, waardoor het zichzelf als het ware ervaart, dan komt de neiging tot volledige identificatie met het lichaam. Ik ben het lichaam.
En dan komen de conditioneringen, conventies en concepten er bij uit de omgeving. En uit dit geheel komt een gevoel van een persoon uit voort.
De persoon is nu gereduceerd Consciousness.

De persoon is dan een omgeving-being geïdentificeerd met haar eigen denk en voelstijl.
Benadert z’n omgeving als persoonlijk, heeft verzet en kan zich aangetrokken voelen. Maakt zich kwaliteiten eigen en identificeert zich als:
Ik ben… man – vrouw – mooi – lelijk, westers – oosters en nog veel meer.
Ik ben ik en jij bent jij
De persoon kijkt over zijn eigen basale natuur heen.
Zo lijkt de Beingness die eerst als ‘Ik ben’ verscheen, nu verslaafd aan ervaringen, projecties en controle.

Maar alle verzet, alle oordelen, alle verhalen zijn niet waar. Het zijn vormingen van Consciousness.
Geloof het niet weer klakkeloos; verzet je niet weer meteen hiertegen. Onderzoek het.

Zie dat zowel het lichaam als gedachten en gevoelens waargenomen kunnen worden als een film op televisie (of Youtube). Waarbij je huilt, lacht en reageert. Je wéét dat je naar een film kijkt. Of je laat je er helemaal in meeslepen.
Net als in het leven. Het leven is een driedimensionale film waarin je je dynamiek voelt leven.
Vanaf een plek van stilte kun je dit zien. Je wereld is een film. Jij bent de enige die die film beleeft. Niemand anders.
Alles, alle spelers zijn er alleen in jouw film.
Vergelijk: je kunt je geliefde die naast je ligt te slapen niet wakker maken en zeggen’ kom in mijn droom kijken wat er gebeurt’. Je kunt erover vertellen, maar niemand kan het zo ervaren zoals jij… alles in je film is subjectief omdat het is zoals jij ernaar kijkt. Vertelt de quantumfysica dit ook niet?

Dus niets in het Universum heeft een vaststaande betekenis. Daar is geen ‘de waarheid’. Het leven toont een enorme variëteit en diversiteit van mogelijkheden in dit spel van Consciousness.
Als je vanuit Alomtegenwoordig Bewustzijn dit begint waar te nemen dan raak je niet meer zo gefixeerd in de film die ‘ik en de wereld heet’ en ontspant er zich iets heel diep.

Vanwege de beperking van taal is de beschrijving niet helemaal zo lineair als het er staat.
Maar resoneer er op mee en je weet het.

Als Bewustzijn bevrijd is van de strakheid, de beperking van het denken dat het persoonlijk is, een geidentificeerd ik, dan ziet het zichzelf in de spiegel die leven heet. Dan is er een puur open alles omarmend ervaren van schoonheid en liefde.

Dan begint het leven pas!

De Griekse filosofen hadden het over persona wat masker betekent. Dat houden we voor ons, kijken erdoor en ervaren de wereld. We zijn het niet.

Hoe is dat? Er is geen doener, geen voeler, geen denker.

Geen ik geen probleem!

Video’s
Mooji:
The Cause of all Trouble
Meditation : stay in this
The Play of Consciousness
Live and be the truth you have discovered
If you hear these words inside your heart…..

Eckhart Tolle:
What is the Self