Manifestatie

In een oceaan is er water, zijn er stromingen en ontstaan golven. Als door een golf een druppel loskomt van het geheel is deze even een korte tijd aanwezig als druppel om daarna weer in de oceaan terug te vallen. Daarna is de druppel wel aanwezig maar niet meer aanwijsbaar. De grens van wat ooit de druppel was is vervaagd, opgelost en de druppel is verenigd met de oceaan. Zo zijn ook de grenzen van stromingen en golven niet aan te wijzen en toch is er een stroming of een golf; voor even. De oceaan is er altijd. Stromingen en golven zijn er slechts tijdelijk.

Elke ervaring, of we nu voelen, zien of horen, is vluchtig en al verdwenen nog voor we er een betekenis aan hebben kunnen geven. Het weten van en het weten in de ervaring is er altijd. Dat bewustzijn gaat vooraf aan welke ervaring dan ook en is de enige continue factor in alles wat we ervaren. 

De meeste mensen, wij zeker, zijn opgegroeid met het materialistische mens-wereldmodel: Er is een universum waarin de wereld beweegt waarop de mensen worden geboren en doodgaan en waar in die mensen tijdens het aardse leven, een bewustzijn ontstaat-/bestaat. 
Is dat waar? Klopt dat model? Alleen al het waarnemen van een mens of van het universum is voorafgegaan door het weten van die waarneming. Wie of wat weet dat? We noemen dat Oneindig Bewustzijn. 

Alles wat er bestaat, alles wat we – op welke manier dan ook – ervaren bestaat in Oneindig Bewustzijn. Zoals Rupert Spira het regelmatig zegt: het ‘spul’ waar alles uit bestaat is niets anders dan Oneindig Bewustzijn.

Dit zou kunnen leiden tot het idee dat alles een illusie is. Er is geen materie dus de laptop waarop dit stuk is geschreven bestaat niet, noch de tafel waarop de het ding staat. De wereld zoals we die in onze materialistische opvoeding denken te kennen bestaat dus niet. Als er niets is dan kunnen we ook niets waarnemen. Wat zou er waar te nemen zijn? 

En toch……is er wel iets.

We ervaren, we nemen waar, we weten. We kunnen niet aanwijzen waar de ervaringen worden opgeslagen of waar dat weten zich bevindt. We denken dat het onze hersenen zijn, maar we treffen daar bijvoorbeeld nimmer de individuele gedachte aan. En toch zijn de ervaringen en de gedachten er wel. Er kan maar één plaats zijn: Oneindig Bewustzijn.

Als Oneindig Bewustzijn alles is, dan is het alles wat kan worden geweten, alles dat kan worden waargenomen en zelfs alles wat wij ons niet kunnen voorstellen. Er is zelfs geen tijd of plaats mee gemoeid. Alles wat wij ervaren als verleden of toekomst is nu (al) aanwezig in Oneindig Bewustzijn. Immers, stel dat er iets niet in Oneindig Bewustzijn zou zijn. Stel dat pas morgen bijvoorbeeld een beeld of een ervaring wordt toegevoegd; dan zou Oneindig Bewustzijn nu niet alles bevatten en dus ergens een grens hebben… 

Alles dat was, is en zal zijn is al in Oneindig Bewustzijn. 
Voor de duidelijkheid: wij voegen er niets aan toe; alles is er al en al geweten.  

Kortom: Elke ervaring die we hebben, elk beeld dat zich voor ons openbaart, elk gevoel dat we hebben maakt onlosmakelijk deel uit van Oneindig Bewustzijn. Als de druppels in de oceaan; aanwezig en niet met concrete grenzen aanwijsbaar; meegaand in de stroming en/of onderdeel van een golf.  

Wat nemen we dan wel waar? Er is immers geen materie? Uit welk ‘spul’ bestaan dan de dingen die we ervaren, of het nu een gedachte, een gevoel, mens, een boom of een stenen muur is.
Ga eens na: is de tastbaarheid van de wereld om je heen in een droom niet net zo realistisch als wanneer je wakker bent? En besef je dat die tastbaarheid in die droom zich volledig afspeelt in je mind en helemaal niet echt tastbaar is? In je droom is alles gemaakt van hetzelfde spul; in ons dagelijkse ‘wakker’ zijn is het niet anders. Het spul heet Oneindig Bewustzijn. 

Wat we ervaren noemen we Manifestatie. Vergelijkbaar met een golf of een stroming in de oceaan is er het tijdelijk ontstaan van een gedachte, een object, een beeld of een situatie en iets dat die dingen waarneemt. Dit alles vindt in Oneindig Bewustzijn plaats en is er onverbrekelijk mee verbonden. Net zoals, bijvoorbeeld, een golf in de oceaan heeft in dit geval de waarnemer een (tijdelijke) vorm van uniciteit. 

Objecten en waarnemer zijn – als het ware – een deel van Oneindig Bewustzijn maar, door de focus van de waarnemer op het object en op zichzelf, even niet meer in het Weten van het geheel. De aangebrachte focus brengt grenzen met zich mee. Wij als mensen zijn beperkt in onze waarnemingen; alles speelt zich af in drie dimensies. Zelfs de vierde dimensie, tijd, hebben we er zelf bij bedacht. 

Onze dimensies zijn tevens onze beperkingen. We nemen niet waar in oneindige dimensies en veel van wat zich afspeelt in Oneindig Bewustzijn zal ons ontgaan. 
Het is de focus op een object en het tijdelijk karakter waardoor het Weten van het geheel even op de achtergrond raakt. Ga maar na wat er gebeurt zodra je focust op het lezen van deze tekst. Dan is het gekriebel op je hoofd of de achtergrondruis van het verkeer in de straat even bijzaak. Zo geldt dat ook voor de waarnemer in Manifestatie. 

Oneindig Bewustzijn heeft geen focus op een detail, net zo min als de oceaan dat heeft. Het bestaan van een stroming of een golf doet niets af aan de oceaan, maar heeft een tijdelijk karakter en is een tijdelijke uitdrukkingsvorm van de oceaan. Zo geldt dat ook voor de manifestaties. 

Uit ervaring weten we dat de mens als waarnemer onmiddellijk alle aangeleerde concepten, conventies en conditioneringen toepast om het object of de situatie te duiden en te begrijpen. Het is onvermijdelijk, zo zijn we op de wereld en in onze cultuur opgevoed. 

De waarnemer is zich bewust van de manifestatie en weet dat er meer is, dat er oneindige rust, vrede en liefde is. De gemanifesteerde mens wil terug naar die oneindigheid maar is begrensd door de focus en zoekt een oplossing binnen de beperkingen die er zijn: gedachten, gevoelens, beeld, geluid, smaak, etc. In de zoektocht wordt de vervulling gezocht in bezittingen, in situaties, in mensen en in relaties. De gemanifesteerde mens heeft zich in de zoektocht naar zijn bron afhankelijk gemaakt van de gemanifesteerde wereld buiten zichzelf. Terwijl de oplossing zo nabij is: juist het loslaten van welke focus dan ook zorgt voor een onmiddellijk Zijn in Oneindig Bewustzijn.

Videos

Rupert Spira:
Why is there Manifestation?
The Spontaneity and Complexity of Manifestation
Manifestation as an impulse of love……Rupert Spira

Alan Neachell
Mundus Imaginales